Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra giữa bạn (“bạn”) và website Nóng 24 Giờ (“https://nong24gio.com” hoặc “chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của website https://nong24gio.com (“website”) của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Website được thiết kế để giúp bạn tiếp cận những nội dung thông tin, tin tức được liên kết từ các trang không do Nóng 24 Giờ sở hữu hoặc quản lý. Cụ thể, website sẽ cung cấp những nội dung và hình ảnh về các bài báo để giúp bạn xác định nội dung chính của bài báo mà bạn quan tâm. Khi bạn lựa chọn một bài báo, bạn có thể xem nội dung, hình ảnh trực tiếp trên website Nóng 24 Giờ hoặc sẽ được kết nối tới website gốc có chứa bài báo đó (sau đây gọi là “website được kết nối”).

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào https://nong24gio.com vì bất kỳ lý do nào.

I. Thỏa thuận sử dụng

I.1. Quyền gắn với Dịch vụ.

Nóng 24 Giờ sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng Nóng 24 Giờ không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối.

Nóng 24 Giờ cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ, hình ảnh, video và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v… cho các website này.

I.2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. 

Nóng 24 Giờ sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Nóng 24 Giờ cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Nóng 24 Giờ có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

II. Thỏa thuận bảo mật

II.1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

>Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên, địa chỉ email và các thông tin khác do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của Nóng 24 Giờ sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên Nóng 24 Giờ. Server của Nóng 24 Giờ cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

II.2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của Baomoi hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của website Nóng 24 Giờ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không.

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

  1. Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba
  2. Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v…
  3. Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu website Nóng 24 Giờ

II.3. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sử đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống Nóng 24 Giờ. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

II.4. Bảo mật

Mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của Nóng 24 Giờ đều được bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.

III. Bài viết và liên kết

III.1. Quyền sở hữu

Nóng 24 Giờ là website tổng hợp tin tức từ các trang báo chính thống có nguồn gốc rõ ràng và có chọn lọc. Dưới mỗi bản tin đều có liên kết đến nguồn tin. Quyền sở hữu nội dung bài viết thuộc về tác giả và website gốc.

III.2. Liên kết và tương tác với trang điện tử/dịch vụ của bên thứ ba

1. Các đường dẫn của bên thứ ba có trên nong24gio.com sẽ khiến Người Sử Dụng thoát khỏi Website. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức minh họa, dẫn chứng. Các Website điện tử truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Nóng 24 Giờ dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế bạn phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những Website điện tử này.

2. Nóng 24 Giờ không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Người Sử Dụng với bất kỳ Website điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với Nóng 24 Giờ.

Nóng 24 Giờ cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để chứng minh quyền sở hữu nội dung, hình ảnh, video thuộc về bài viết gốc.

III.3. Đóng góp của bên thứ 3 đối với dịch vụ và các đường dẫn bên ngoài

Chúng tôi không phải toà soạn nên không tự biên soạn và cũng không chỉnh sửa bất kỳ bản tin nào để đăng trên trang web này. Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ thuộc về nguồn cấp phát (Link nguồn) đối với các đối tượng thể hiện trong bài viết trên website này.

Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu các yêu cầu của quý vị về quyền sở hữu trí tuệ từ các nội dung trên website này.

Nhất Tín Logistics có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Sử Dụng được chỉnh sửa lên Website nong24gio.com. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Website nong24gio.com sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng được chỉnh sửa.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng trên Website nong24gio.com, vui lòng liên hệ Nóng 24 Giờ.